Lekker Buiten
Lekker Buiten Leven helpt om kwetsbare mensen volop actief te laten participeren in de maatschappij. Zij worden zelfredzamer en trainen en/of versterken sociale vaardigheden. Op deze manier kunnen kwetsbare mensen meer op zichzelf steunen en minder op hulp van gemeente en overheid leunen. Zorghoeve ’t Brugske ontwikkelt een inspirerende habitat waarin leef-, werk- en woonomgeving centraal staan. Er wordt gewerkt aan sociale activering door middel van een zinvolle dagbesteding.
Lekker in 't groen
De werkzaamheden vinden plaats op de locatie waar zorghoeve ’t Brugske zich bevindt, namelijk op de Achterste Brug. Onder begeleiding worden hier eenvoudige onderhoudswerkzaamheden aan de gewassen en op de akker verricht die zich rondom de zorghoeve bevinden. De mate van begeleiding en de te verrichten werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de zorgvraag van iedere deelnemer individueel.
Lekker met onze dieren
Op het terrein waar zorghoeve ’t Brugske gehuisvest is, zijn ook verschillende dieren gehuisvest. Het gaat dan over kleinvee en pluimvee zoals konijnen en kippen. Deelnemers krijgen de mogelijkheid de dieren te verzorgen en de weide waar dieren verblijven te onderhouden.
Lekker creatief

Zorghoeve ’t Brugske biedt een omgeving waarin deelnemers de ruimte krijgen om hun eigen creativiteit uit te drukken in passende activiteiten zoals schilderen, bloemschikken of knutselen. De creatieve activiteiten kunnen seizoensgebonden zijn, zoals het maken van een herfst- of kerststukje.
Onze mannengroep, de “mannen van staal” hebben hun eigen mancave waar huishoudelijke elektrische apparaten gerecycled worden.

Het is weersafhankelijk of de activiteiten binnen of buitenshuis aangeboden worden. Wij bieden activiteiten waarin eigen creativiteit en initiatief centraal staan. Met en van elkaar leren staat centraal, jongvolwassenen kunnen van de ouderen leren en andersom. Een aanbod, wat we aan proberen te passen op de wensen van de deelnemers, moet ervoor zorgen dat deze activiteit optimaal resultaat heeft.

Zorghoeve 't Brugske,
Achterste Brug 9,
5556 WB Borkel en Schaft
KvK-nummer 57785007

AGB Code: 73 73 29 52

Aangesloten bij
Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Lid van de Federatie van Zorgboeren

Taxi Westerhoven & Valkenswaard