Lekker Werken
Samenwerken staat voorop tijdens de activiteiten die zorghoeve ’t Brugske aanbiedt onder de noemer ‘lekker werken als professional’. De activiteiten bestaan onder andere uit hei-dagen, teambuildingen en trainingen. Er is bij alle activiteiten mogelijkheid om zowel 1 als meerdere dagen te verblijven bij de zorghoeve, er is mogelijkheid tot overnachten. Tijdens het uitvoeren van deze activiteiten kunnen de deelnemers om eigen kwaliteiten te ontdekken en tot ontwikkeling te laten komen.
Hei-dagen
Een zogenoemde ‘hei-dag’ dient prima als programma om een samenwerkend team nader tot elkaar te laten komen. Bij Zorghoeve ’t Brugske vindt deze ‘hei-dag’ wel heel letterlijk plaats tegen een heidegebied aan. Zorghoeve ’t Brugske faciliteert deze hei-dagen voor professionals. Er is bij de zorghoeve mogelijkheid tot overnachten.
Aggressie Regulatie Training (ART)

Het omgaan en uiten van agressie is voor velen een probleem. Agressie waarmee men wordt geconfronteerd door de omgeving, maar ook agressieve gevoelens die men bij zichzelf ervaart en die geuit worden.

Het doel van de training is tweeledig. Enerzijds kan de deelnemer op een verantwoorde wijze (agressieve) gevoelens ontladen en er controle over krijgen. Anderzijds zal de deelnemer bewust worden gemaakt van zijn agressiehuishouding en vervolgens gedragsalternatieven aangeboden krijgen die sociaal acceptabel zijn.

Zorghoeve 't Brugske,
Achterste Brug 9,
5556 WB Borkel en Schaft
KvK-nummer 57785007

AGB Code: 73 73 29 52

Aangesloten bij
Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Lid van de Federatie van Zorgboeren

Taxi Westerhoven & Valkenswaard